Energiezaken #2 – Energieverlies

In de dagelijkse wereld van ‘energie’ wordt een koninklijke weg gehanteerd, de zogenoemde ‘Trias Energetica’. Eérst besparen, dan duurzaam opwekken en tenslotte de rest met hoog rendement opwekken. Dat geldt voor elektriciteit net zo goed als voor warmte.

Waar verlies jij jouw energie aan ? Het loont de moeite daar eens rustig bij stil te staan. Maak eens een lijstje van tien energievreters, de ergste bovenaan. Welke activiteit kost jou (mentaal) de meeste energie ? Waar moet je je steeds weer toe zetten, naar toe slepen, over een berg heen ? Werk ? Rust nemen ? Sporten ? Voorlezen aan de kinderen ? Boodschappen doen, opruimen ? Vriendschappen ? Het zijn vaak sommige alledaagse dingen die energie kosten maar dat niet zouden hoeven ! Het helpt om er liefdevol en tegelijk niets-ontziend-eerlijk naar te kijken. Oordeel-loos.

De ‘easy-way-out’ is natuurlijk om te stoppen met die activiteiten. Maar dat is natuurlijk vaak én niet nuttig én niet effectief. Je houdt jezelf voor de gek. In plaats daarvan kun je jezelf de vraag stellen ‘waarom kost dit mij zoveel energie ?’. Verzet je je al lang tegen het ‘moeten’ ? Omdat je misschien vroeger allerlei dingen ‘moest’ waar je geen zin in had ? Al was het maar zoiets als helpen met de afwas. Je had wel betere dingen te doen, toch ?

Het gemene is dat dat onbewuste verzet ons dus tegenwerkt. Ja, natuurlijk ‘moet’ er nog steeds veel. Maar de reden daarvoor is nu ánders: nu kies je zelf en zie je ook het belang. Maar dat stemmetje hè ? Metéén weer dat verzet ertegen … houdt dat dan nooit op ? Nee, niet zolang je óók nog eens energie stopt in het weg-redeneren van dat stemmetje.

Tijd voor transformatie van dat onderbewuste stuk.